Yu-Gi-Oh! Türkçe Kart Arşivi
Yu-Gi-Oh! Türkçe Kart Arşivi
Oturum aç

Light and Darkness Dragon

Yu-Gi-Oh! Türkçe Kart Arşivi sitesinden
LightandDarknessDragon.jpg

Kartın Türkçe Açıklaması

Bu kart özel çağırılamaz. Bu kart sahada açıkken, elementi aynı zamanda KARANLIK olarak kabul edilir. Bir büyü veya tuzak kartı çalıştırıldığında, veya bir efekt canavarının efekti çalıştırıldığında, o çalıştırılma engellenir ve bu kart 500 saldırı ve savunma puanı kaybeder. Bu kart yok edilip mezarlığa gönderildiğinde, mezarlığınızdan 1 canavar seçin. Ardından kontrolünüzdeki tüm kartları yok edin, ve seçtiğiniz canavarı özel çağırın.


Kartla İlgili Kurallar

 • "Light and Darkness Dragon"un Elementini sahada açıkken Işık ve Karanlık yapan ilk efekti Sürekli Efektdir.
 • "Light and Darkness Dragon"un ikinci efekti Büyü, Tuzak ve efektleri Çoklu-Tetikleme Efekti olan Canavar efektlerinin çalıştırılmasını engeller."Light and Darkness Dragon" efekt çözüldüğünde , Büyü,Tuzak, ve Efekt Canavarının efekti engellendikten sonra 500 saldırı ve savunma puanı kaybeder.Bu efekt Hasar Adımında çalıştırılabilir.
 • "Light and Darkness Dragon"un ikinci efekti sadece bir kereliğine zincir sırasında çalıştırılabilir.Büyü,Tuzak,veya Efekt Canavarının efekti "Light and Darkness Dragon"ın ikinci efektine zincirlenirse, "Light and Darkness Dragon"ın ikinci efekti tekrar aynı zincirde çalışamaz.
 • Eğer "Light and Darkness Dragon"'un saldırı ve savunma puanları,bir sihir,tuzak veya etki canavarının etkisi harekete geçirildiğinde 500 Puandan az ise "Light and Darkness Dragon"'un etkisi hala geçerlidir fakat sihir,tuzak veya canavar efektlerini saldırı puanları 500 düşürülemediği için engelleyemez.
 • Saldırı ve savunma puanları "Light and Darkness Dragon"'un ikinci etkisiyle düşürülürken,toplam saldırı ve savunma puanlarındaki artışlar ve azalmalar kabul edilir.Örneğin eğer "Light and Darkness Dragon"'un ikinci etkisinin 4 defa kullandığınızda(4x500=2000 saldırı ve savunma kaybı)"Luminous Spark" kartı saha büyüsü alanınızda açık konumda ise saldırı puanları 1300,savunma puanları 0 olur.Eğer "Luminous Spark" sahadan ayrılırsa veya engellenirse,"Light and Darkness Dragon"'un saldırı puanları 800, savunma puanları 400 olur.
 • Eğer "Shrink" "Light and Darkness Dragon"'un saldırı puanlarını yarıya indirmek için kullanılırsa, "Light and Darkness Dragon"'un orjinal saldırı puanları yarıya iner ve yeni bir saldırı puanı oluşur,daha sonra "Light and Darkness Dragon"'un saldırı ve savunma puanı azaltma etkisi devreye girer.Örneğin eğer "Light and Darkness Dragon"'un ikinci etkisini iki defa kullanırsanız (2x500=1000 saldırı puanı kaybı) ve "Shrink" saldırı puanlarını yarıya indirmek için kullanılırsa "Shrink"'in etkisi devreye girer ve (2800/2=1400) "Light and Darkness Dragon"'un 400 Saldırı puanı,1400 savunma puanı kalır.Ne zaman "Shrink"'in etkisi yokolursa(Tur un sonuna gelinmesi v.b. nedeniyle) "Light and Darkness Dragon"'un saldırı ve savunma puanını 2800den tekrar düşün.(Bizim örneğimizde bu değer 1800 saldırı puanı ve 1400 savunma puanı olucaktır.)
 • "Light and Darkness Dragon"'un üçüncü etkisi Tetikleme etkisidir ve her nezaman yok olduğunda ve mezarlığa gittiğinde çalışır.Bu etki sahibinin mezarlığındaki bir canavarı hedef gösterir.Ne zaman "Light and Darkness Dragon"'un etkisi devreye girerse sahandaki her kartı yok ederek mezarlığından bir canavar çağırabilirsin.
 • Eğer "Light and Darkness Dragon" sahanda tek kart iken yok edilirse ve mezarlığa gönderilirse,sahanda hiçbir kart olmamasına rağmen mezardan bir canavar çağırma etkisi hala geçerlidir.
 • Eğer özel çağırmak için seçtiğin canavar mezarlıktan bir zincir ile "Light and Darkness Dragon"'un etkisi tamamlanmadan ayrılırsa("D.D. Crow" v.b. kartlarla) seçilen canavar özel çağırılamaz and Darkness Dragon"fakat hala sahanızdaki her kartı yok edecektir.
 • Ne zaman "Light and Darkness Dragon" mezarlığınızda özel çağırabileceğiniz hiç canavar yokken yok edilirse ve mezarlığa gönderilirse,"Light and Darkness Dragon"'un etkisi canavar çağırmaz fakat sahanızdaki her kartı yok eder.
 • "Light and Darkness Dragon"'un üçüncü etkisi,o elinizdeyken veya destenizdeyken yok edildiğinde ve mezarlığa gönderildiğindede çalışır.Örneğin,"Light and Darkness Dragon" oyuncunun elindeyken "Crush Card Virus" tarafından yok edilirse.
 • Eğer "Light and Darkness Dragon" sahadan ayrılırsa veya kapalı pozisyona getirilirse,saldırı ve savunma puanı kayıpları sahaya geri döndüğünde veya tekrar açık pozisyona getirildiğinde yenilenir.
 • Eğer "Light and Darkness Dragon" sahaya çağırıldığında veya açık pozisyona getirildiğinde "Skill Drain" aktif ise,"Light and Darkness Dragon"'un ilk etkisi engellenir.Onun ikinci etkisi ne zaman sihir,tuzak veya canavar etkisi çalıştırıldığında hala aktifdir,fakat "Light and Darkness Dragon"'un etkisi engellenecektir,bu nedenle sihir,tuzak veya canavar etkisi engellenemez ve "Light and Darkness Dragon" saldırı ve savunma puanı kaybetmez.Onun üçüncü etkisi ne zaman yok edilirse ve mezarlığa gönderilirse engellenmez çünkü etki "Light and Darkness Dragon" ne zaman sahada değilse tamamlanır.
 • Eğer bir kartın etkisiyle canavar özel çağıramıyorsan(Scapegoat, v.b.) ne zaman "Light and Darkness Dragon" yok edilirse ve mezarlığa gönderilirse özel çağırı yapamazsın fakat sahandaki her kartı yok etmek zorundasın.
 • Eğer "Light and Darkness Dragon" yokedildiğinde bütün canavar çağırma alanların doluysa(Ground Collapse,Ojama Trio v.b) "Light and Darkness Dragon"'un özel çağırma etkisi çalışmaz fakat sahandaki her kartı yok eder.
 • "Light and Darkness Dragon" Tutuşma-benzeri etkiye sahip sihir,tuzak kartlarının("Ultimate Offering" v.b.) veya saha büyülerinin("Ancient City - Rainbow Ruins" v.b.) etkilerini engelleyemez."Light and Darkness Dragon"'un ikinci etkisi ne zaman bir sihir yada tuzak kartı çalıştırılırsa(Sahaya açık olarak konulduğunda yada açık konuma getirildiğinde) çalışır.
 • Ne zaman normal bir sihir kartının etkisi "Destiny Hero - Diamond Dude"'un etkisiyle zamanı geldiğinde mezarlıktan çalıştırılırsa "Light and Darkness Dragon"'un ikinci etkisi engellemez çünkü normal sihir kartı çalıştırılmamıştır.
 • Ne zaman "Light and Darkness Dragon" bir sürekli sihir veya tuzak kartının çalışmasını engellerse,sihir veya tuzak kartı mezarlığa gider.Ne zaman "Light and Darkness Dragon" "Swords of Revealing Light"'ı engellerse "Swords of Revealing Light" mezarlığa gider.
 • Ne zaman sihir,tuzak veya canavar etkisi elinizdeyken çalışırsa(Green Baboon,Defender of The Forest v.b) kart etkisi "Light and Darkness Dragon" tarafından reddedildiğinde sahibinin elinde kalır.
 • Eğer opsiyonel tetikleme etkisine sahip bir canavar("Peten the Dark Clown","Infernal Dragon" v.b.) "Light and Darkness Dragon"'un üçüncü etkisiyle yok edilirse,yokedilen canavarın etkisi zamanlamayı kaçırır çünkü yok edildikten sonra canavar özel çağırılır.Son yapılan şey canavarın özel çağırılmasıdır "Infernal Dragon"'un veya "Peten the Dark Clown"'un yokedilmesi değil.